.fwNavItem a { -moz-transition: all .5s; -webkit-transition: all .5s; -o-transition: all .5s; transition: all .5s; }

TUINARCHITECTUUR

Beheren

Goed beheer van uw tuin is zorg dragen voor al het leven in uw tuin, niet alleen voor de planten.

Dit betekent concreet dat er met visie naar een minimaal ingrijpen in de tuin wordt gestreefd.

 

 

snoeien

Een correcte snoeimethode houdt een tuin gezond en veerkrachtig. Meestal beperkt het snoeien zich tot bepaalde struiklagen en knotbomen die om de 3 tot 5 jaar worden gesnoeid. Grassen worden gewoon jaarlijks teruggesnoeid en vergen geen bijkomend onderhoud. Wie een tuin wenst met veel strakke haagstructuren of Buxusvormen moet natuurlijk incalculeren dat zo'n vormstructuren meer zorg vragen.

wieden

Wieden zal in een jonge tuin nodig zijn, maar dit werk zal snel afnemen naarmate de plantengroei in volume toeneemt. In elk geval blijft een tuin een biotoop waar wij van jaar tot jaar met zachte hand dienen in te grijpen,... zonder chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

kringloopsystemen

Tuinafval is een woord dat niet echt thuis hoort in een ecologisch geörienteerde tuin. Snoeisel van heesters en afgestorven plantendelen uit de kruidlaag worden fijn verhakseld en terug uitgestrooid op de bodem waar de planten groeien of op een composthoop.

Slechts in bepaalde gevallen, zoals in een kleinere (stads)tuin of een tuin die in zijn groei ongemoeid werd gelaten, zullen snoeisel en plantenresten moeten worden afgevoerd. Het grasmaaisel van het gazon kan een groot gedeelte van het groeiseizoen als gemulchd strooisel worden aangewend. Er zijn reeds specifieke grasmaaiers op de markt om het gras heel fijn te mulchen. Bij minder goed (maai)weer kan een deel van het gazonmaaisel, namelijk op de paden speelen ligruimte, worden verwijderd. Alleen bij kleine tuinen waar het gazon druk wordt belopen zal dit gras het best altijd worden verwijderd. Bemesten van de planten is zelden nodig en dan nog alleen met organische meststof. Aantastingen van insecten en in bepaalde gevallen ook van bacteriën en virussen komen sporadisch wel voor, maar dat leidt meestal niet tot het afsterven van de planten.

Een gezond bodemleven zorgt voor gezonde planten. Maar mochten er toch problemen opduiken dan zijn er nog altijd ecologische producten of andere toepassingen die versterkend of genezend werken.

Natuurlijk weidebeheer

Een bloemenweide vergt weinig meer dan een tweetal maaibeurten per jaar na de zaadvorming. Het maaisel wordt dan verwerkt tot compost om het volgend voorjaar opnieuw op de weide te verdelen.

Een goed beheer van een natuurlijke graasweide houdt eerst en vooral in dat er een goede verhouding aanwezig is tussen begrazing en rust. Een correcte bemesting met natuurlijke grondstoffen zal het bodemleven activeren en gezond grasland voortbrengen. Regelmatig omweiden maakt dan weer ruimte voor hooigrasland op het onbegrazen perceel waar aanwezige veldbloemen zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Wie echter een soorten- en bloeirijk  grasland wenst zal best opteren voor het omploegen van het bestaande grasland en herinzaaien met een gepast gras- en kruidenmengsel.