TUINARCHITECTUUR

Natuur in tuin en landschap

Bloemenweidelandschap

Naargelang de grootte van de tuin kan men hagen, heggen, houtkanten of knotbomen aanplanten of een kikkerpoel aanleggen. Het is ook perfect mogelijk om van de  open ruimte in een  tuin, die meestal wordt gevormd door een gazon,   een bloeirijk/kruidenrijk grasland te maken. Naargelang de behoefte kan één deel beheerd worden als speel- of recreatiegazon.