TUINARCHITECTUUR

Vormen van tuinen

Vormen van tuinen is streven naar een ideaal evenwicht tussen open en gesloten ruimte. Het is werken met planten, aarde en water die samen een een unieke biotoop vol leven tot stand brengen.

plan3D

Visie en werkwijze

Eenvoud is terug oog hebben voor de plantenrijkdom uit het omringende landschap. Want waarom een eeuwenoude olijfboom uit Italië aanplanten wanneer de sierlijke eenvoud van een inheemse knotwilg met zijn slanke blad en robuust voorkomen zó duidelijk past in onze tuinen en ons eeuwenoude cultuurlandschap? Ook wat betreft kleur of opvallende vorm hoeven veel inheemse planten niet eens te wedijveren met de talloze moderne cultivars. Hun natuurlijke schoonheid spreekt voor zich. De natuur geeft dus zelf het voorbeeld dat we willen volgen: een onvoorstelbare uitbundigheid van vormen en kleuren die harmonieus met elkaar worden verbonden.

knotwilg1

eenvoud en uitbundigheid

Als eerste stap naar de realisatie van een tuin worden de gewenste vormen in lijnen uitgebeeld op een plan. Het zijn die lijnen die u later zullen uitnodigen om uw tuin of groene ruimte te ontdekken en er aangenaam te vertoeven. Daarom wordt het tuinplan in zorgvuldig overleg met de klant uitgewerkt. In dit plan maken we ook een binding, een eenheid met de architectuur van de woning, kantoor of bedrijfsgebouw. En waar het kan sluiten we aan met de aangrenzende omgeving als landschap, woon- of werkgebied.

blauwtje

ecologische duurzaamheid

De aandacht voor ecologische duurzaamheid in het tuinontwerp geeft later zekerheid in de ontwikkeling van allerlei leven in de tuin. Dit betekent concreet dat er veel gebruik wordt gemaakt van inheemse (fruit)boomsoorten, inheemse heesters, langlevende planten in de kruidlaag en mooie waardplanten voor vlinders en insecten. Ecologische materialen die worden verwerkt zoals kleiklinkers, natuursteen en kastanjehout zijn duurzaam en tijdloos.